Gedragscode

Bij Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, heel belangrijk.

Zo staan er bij ons alleen gediplomeerde lesgevers langs de badrand en zijn er altijd mensen in het zwembad aanwezig, die in het bezit zijn van een EHBO-diploma en/of een geldig ZRZ (Zwemmend Redden voor Zwembaden) diploma. Daarnaast vragen wij van alle vrijwilligers elke 5 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan.

Het aanvragen van een VOG is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de (zwem)sport kan uitoefenen.

Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid/NRZ heeft de Gedragscode Zwembranche vastgesteld. De gedragscode is opgeleverd door de Werkgroep Sociale Veiligheid en tijdens themabijeenkomsten met meer dan 200 professionals uit het werkveld besproken.

Wij confirmeren ons als zwemvereniging aan deze gedragscode.

Download de Gedragscode Zwembranche.