Zwemdiploma

Met het zwem-ABC heeft de zwemmer alle vaardigheden die nodig zijn bij het zwemmen in bijvoorbeeld een subtropisch zwemparadijs of in buitenwater. Ook wordt geleerd hoe te handelen bij onverwachts te water raken. Door de A-B-C-opbouw van het diplomasysteem wordt de leerling na het behalen van de diploma's weer wat vaardiger en is de zwemmer dus ook veiliger in het water. Daarbij staat niet alleen de techniek van de zwemslagen centraal, maar gaat het vooral om veilig en vrij bewegen in het water in alle situaties waarin je als zwemmer terecht kan komen. De verschillende letters staan voor de verschillende niveaus en zijn afgestemd op situaties waarin je veilig kan zwemmen.

  1. Een zwembad zonder attracties = Zwemdiploma A.
  2. Een zwembad met attracties, zoals (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling = Zwemdiploma B.
  3. Een zwembad met attracties en zwemmen in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en bredere sloten/vaarten = Zwemdiploma C.

De minimale leeftijd waarop kinderen bij de Watervrienden zwemles kunnen volgen is 4 jaar. Inschrijven is mogelijk vanaf 3 jaar en 9 maanden. We beginnen spelenderwijs in het ondiepe water. De kinderen gaan pas met de zwemslagen beginnen als er geen angst meer is voor het water. Het voortraject voor het behalen van het Zwemdiploma A is bij onze vereniging onderverdeeld in vijf fases of zgn. badjes. De kinderen krijgen bij de overgang naar een nieuwe fase/badje een button. Hiermee willen wij de leerlingen extra motiveren en ook u een duidelijker beeld geven van waar uw kind zich in het A-traject bevindt. Voor deze fases hebben we binnen de vereniging specifieke eisen geformuleerd.

Zwemvaardigheidsdiploma'sBen je klaar met de Zwemdiploma’s A, B en C dan kun je je zwemvaardigheid nog verder vergroten de zwemvaardigheidsdiploma's 1, 2 en 3. Hierbij worden de reeds bekende zwemslagen verbeterd en worden nieuwe zwemslagen (samengestelde rugslag, vlinderslag en polocrawl) en nieuwe vaardigheden (keerpunten) aangeleerd. Verder zijn er verschillende andere zwemvaardigheden, die elk uit drie diploma’s bestaan: Waterpolo, Wereldzwemslagen, Aquakids, Snorkelen, Survival, Synchroonzwemmen, Springen van de plank (alleen in het Boerhaavebad, omdat daar een springplank is).

De keuze is afhankelijk van het aantal leerlingen en welke diploma's zij al in hun bezit hebben. De keuze wordt in overleg met de leerlingen bepaald. We wisselen de verschillende diploma's met elkaar af.