Zomerkamp 2024

Zoals jullie gemerkt hebben, is het na de eerste flyer over het zomerkamp een periode stil geweest rondom dit onderwerp. Ook voor het zomerkamp hadden we helaas te maken met een vrijwilligerstekort. Inmiddels is het gelukt een voldoende bezetting te vormen om het kamp op een veilige en verantwoorde wijze door te laten gaan, maar wel in iets aangepaste vorm. Middels deze brief willen we jullie graag hierover informeren. 

Wat is er veranderd?Zo zal het kamp deze editie geen 8 dagen duren, maar 4 dagen. De datum waarop het kamp zal plaatsvinden is woensdagochtend 24 juli tot zaterdagmiddag 27 juli. We gaan dit jaar weer naar camping de Goudsberg in Lunteren. Daarnaast zal er nog niet op voorhand een verdeling gemaakt worden tussen het ouderenkamp en het jongerenkamp, maar zal er aan de hand van de leeftijd van de ingeschreven deelnemers een aantal groepen gemaakt worden, zodat de activiteiten beter op de deelnemers afgestemd kunnen worden. Het is dus ook nog niet bekend of er dit jaar fietsen noodzakelijk zijn voor de oudere jeugd. Hier vertellen we meer over tijdens de ouderavond van 1 juli. Ook de prijs van het aangepaste zomerkamp is nog niet bekend. 

Wat is er niet veranderd? Ons kamp heeft ieder jaar een thema, waarbij de activiteiten gedurende de week in dat thema zullen worden gegoten. Het thema waar we dit jaar voor gekozen hebben, willen we inmiddels ook bekend maken: 

Een Reis om de wereld in 4 dagen. 

Kinderen kunnen met ons mee op kamp vanaf 5 jaar tot/met 17 jaar. Jongens en meisjes slapen met leeftijdsgenootjes van hetzelfde gender in een tent. ledere dag worden de maaltijden verzorgd door onze ervaren keukenploeg. Indien tijdig aangegeven kunnen wij ook rekening houden met diëten en allergiën. Er zijn gediplomeerde EHBO-ers mee, zij houden ook eventuele medicatie onder beheer.  Alle leiding beschikt over een VOG en is een bekend kaderlid van de Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden. Zij mogen gedurende het gehele kamp geen alcohol drinken. Tijdens de nacht is er altijd een duo wakker om op de kinderen te letten. 

Verdere informatie Om u verder te informeren over het zomerkamp, hebben we zowel een digitale als een fysieke ouderbijeenkomst ingepland. De datum van de digitale ouderavond is op maandag 10 juni, om 20:00, en zal via MS Teams plaatsvinden. Wanneer u zich hiervoor aanmeldt via een mailtje naar zomerkamp@watervrienden-haarlem.nl, zult u de link hiervoor ontvangen. De fysieke ouderavond zal plaatsvinden op maandag 1 juli om 20:00 in het clubhuis van de Haarlemse Watervrienden, op de Piet Voskuilenstraat 3 in Haarlem Noord (naast zwembad de Planeet.) 

U kunt vragen ook altijd stellen via het mailadres Zomerkamp@watervrienden-haarlem.nl . Uw kind aanmelden voor het zomerkamp kan ook via bovenstaand e-mailadres. We hopen op een goede opkomst op de ouderavonden en natuurlijk op veel deelnemers tijdens het zomerkamp.