Vertrouwenspersoon

Mocht er onverhoopt een situatie van ongewenst gedrag voorkomen of als iemand jou lastig valt met zijn of haar gedrag kun je altijd de hulp van een trainer, lesgever, avondleider of het bestuur inroepen.

Als er zich echter een situatie voordoet waarbij je liever overlegt met een onafhankelijk persoon is er bij de NOC*NSF een telefonisch meldpunt beschikbaar voor de zwembadbranche.

Deze externe vertrouwenspersonen zijn beschikbaar via 0900-2025590 (gebruikelijke belkosten) of via e-mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Kaderleden en bestuur van Haarlemse Zwemvereniging de Watervrienden kunnen zelf ook terugvallen op het overkoepelend beleid en de ondersteuning die geboden wordt door het NOC*NSF.